Greta & Jimmie – känner dom varandra? : ett nationalekologiskt samtal

GRETAJIMMYTvå av de mest framgångsrika politiska strömningarna i Europa på senare år, är den gröna rörelsen och nationalism. För många framstår dessa två som varandras motsatser, men är dom verkligen det?

Rubriken till denna artikel är inspirerad av boken ”Gud och Darwin – känner dom varandra” som bygger på en diskussion mellan en evolutionspsykolog och en teolog, om hur religion och vetenskap kan möta varandra. Här reflekterar jag istället över mötet mellan en grön och en nationalistisk världsbild. Förhoppningsvis kan det inspirera till en längre riktig diskussion.

När jag skriver detta är vi i Sverige troligtvis fortfarande i förstadiet av Coronavirusets upptrappning som hade sitt första utbrott i Kina några månader innan. Oavsett om detta utmynnar i en lika stor katastrof här som i Kina och Italien med tusentals döda, eller om vi lyckas få detta under kontroll, är detta sannolikt den mest omvälvande katastrofen för vårt land i modern tid.

En katastrof som gör frågor om fri rörlighet, den fria marknaden, sociala skyddsnät, statlig kontroll, hållbar utveckling och självhushållning till dödligt aktuella ämnen.

I det kommande efterspelet om vilken politik som är bäst för att hantera och förebygga denna typ av katastrofer, framstår två företrädare för sina respektive världsåskådningar som mest framträdande.

Är Greta Thunberg vår profet? Eller Jimmie Åkesson?

Den 17:e mars skrev den svenska krigskorrespondenten Magda Gad på Twitter (fritt översatt):

”Det ser ut som att Greta Thunberg är århundradets profet. Hon sa: sluta flyga, sluta konsumera, stoppa kapitalism, producera lokalt. Och det gjorde vi…”

Jag svarade henne kort därefter på Twitter såhär:

”Vi nationalister sa ”stäng gränserna”, Greta sa ”öppna dom”. Nationalister sa ”gå ur EU”, Greta var för EU. Nationalister har förövrigt alltid varit för nationellt oberoende och självförsörjning. Vi är profeterna, ni är förnekarna…”

Kan båda två vara profeter?

Men efter ett par dagars reflektion måste jag i ärlighetens namn konstatera att det faktiskt finns positiva aspekter i den gröna rörelsen, något som jag faktiskt själv varit engagerad i fram till för några år sedan, bland annat i partiet Enhet och den svenska omställningsrörelsen (länk).

Men dom har även, som jag ser det, stora logiska luckor i sina resonemang som jag anser att bara nationalismen kan fylla.

Jag vill här förtydliga att jag enbart använder mig av Greta och Jimmie i denna kontext som symboler för sina respektive rörelser. Jag anser inte att Greta som person är någon seriös ideolog för de gröna, lika lite som jag ser Jimmie Åkesson som en renodlad nationalist.

Vad dom gröna förstår som vissa nationalister skulle kunna lära sig mer av

Efter att jag officiellt lämnade den nationalistiska partipolitiken i slutet av 2006 (läs mer om min bakgrund här) gjorde jag flera ideologiska avsteg från mina tidigare engagemang. Bland annat var jag under en tid medlem i ett lite flummigt vänsterparti som heter Enhet, vars mål är, utifrån en humanistisk värdegrund att försöka skapa en hållbar politik utan tillväxt.

Jag var även med i ett forum för den betydligt mer seriösa omställningsrörelsen (länk) som verkar för att skapa lokala kooperativ för en mer hållbar livsstil och miljö. Utifrån dessa erfarenheter tror jag mig ha en viss insyn i hur gröna aktivister tänker, och det finns mycket att hämta här även för nationalister.

Vi kan inte ha en politik för evig tillväxt i en värld med ändliga resurser: Nationalister har ofta en mer protektionistisk och återhållsam tillväxtpolitik än de borgerliga, men den bygger fortfarande på en i längden ohållbar grund. Svenskar som folk har sedan en tid tillbaka en förhållandevis låg nativitet, men våra konsumtionsvanor där vi gör oss beroende av massiva importer av varor från fjärran länder, är i längden ohållbar både ekonomiskt och för miljön. Den gör oss dessutom mer beroende av en stigande befolkningsökning, vilket är ett av motiven bakom de senaste decenniernas massinvandring.

Vi måste ha begränsningar för storföretag och rovkapitalister: Många nationalister är anhängare av en så liten stat som möjligt, vilket givetvis är viktigt för individens frihet. Men när enskilda företag tillåts växa och skapa monopol som Paypal, Facebook och många andra gjort, kan den fria marknaden i värsta fall utvecklas till en oligarki, vilket vi redan ser tecken på. Stora företag har ofta en tendens att strunta i såväl nationens gemensamma intressen som miljön. Givetvis måste vi försvara äganderätten och lämna utrymme för konkurrens och innovation, men det måste finnas begränsningar till hänsyn för folkets och naturens överlevnad.

Vi måste stoppa på sikt stoppa den storskaliga köttindustrin, för djurens, planetens och vår egen skull: något som både veganer (oftast mer vänster/gröna) och folk som följer LCHF (oftare höger/nationella) kan komma överens om, att dagens industriella köttindustri är vidrig och skadlig både för djur, natur och människa. Tack vare denna industri har vi fått en skrämmande utveckling av multiresistenta bakterier. Vi tvingas avverka stora naturområden där vi huserar dessa stackars djur, istället för att låta djuren leva i balans med sin omgivning. På sikt måste svenskar lära sig konsumera mindre överlag, men i synnerhet kött.

Vi måste på sikt göra oss mindre beroende av olja och hitta nya alternativ: Oavsett om man tror att det främst är människan som påverkar den globala uppvärmningen. Med utsläpp av koldioxid, eller andra orsaker. Kan vi säkert hålla med varandra om att avgaser från exempelvis bilar skadar vår luft och miljö. Dessutom gör vårt beroende av olja att vi tvingas handla med diverse skurkstater som kan utöva utpressning mot oss för tillgång till deras olja.

Vad nationalister förstår som de gröna inte vill prata om

Miljörörelsen har förstått många av de problem som världen står inför idag, och dom är stolta över sin organiska och naturliga syn på djur, växter och deras behov. Det dom saknar är en organisk syn på människans natur. Dom förstår vikten av att bevara en mångfald av djurarter och växter, men inte av att bevara en mångfald av folk och deras kulturer.

Vi minskar inte konsumtion genom att flytta u-lands befolkningar till västvärlden för att anpassa dom till vår överkonsumtion: Många inom de gröna och vänstern idoliserar icke-européer för att de inte har en lika hög konsumtion eller slöseri av resurser som vi, vilket kan vara en delförklaring till varför dom vill ha en hög invandring. Men invandrare från i-länder kommer inte till Sverige för att lära oss förbruka mindre, de kommer hit för att kunna leva som oss, och vänstern med hjälp av dom gröna vill hjälpa dom att göra det.

Vi minskar inte resande genom att ha öppna gränser och skapa incentiv för massiva folkförflyttningar: Med Greta Thunberg i spetsen har de gröna riktat skarp kritik mot svenskarnas flygande till semesterorter. Samtidigt är dom för enorma folkförflyttningar från tredje världen till Europa, och att ge dessa invandrare ekonomiska medel för att på regelbunden basis kunna besöka hemländerna. Denna ekvation går inte ihop.

Vi ökar inte miljömedvetenhet genom att sterilisera de mest miljömedvetna och byta ut de folk som är mest engagerade för naturen: Det är inte många afrikaner som åker till Norrland för att stoppa tjuvskytte av älgar, däremot är det många västerlänningar som åker till Afrika för att skydda deras djurliv från såväl våra egna jägare som den inhemska befolkningen. De värsta utsläppen och störst förstörelse av naturen står icke-européer för, i främst Kina och Indien. Svenskar är istället ett av de mest miljömedvetna och engagerade folken för att bevara naturen.

Kina och Indien har vardera befolkningar på över en miljard människor, medan svenskar bara utgör någon procent av jordens befolkning med våra krympande 10 miljoner (inklusive två miljoner icke-européer). Människor blir inte automatiskt mer miljömedvetna när de reser över våra gränser, och en för stor invandring omöjliggör en fungerande integration. Om de gröna vill bevara Sverige som en spjutspets i världen för högre medvetenhet, måste dom även bevara det medvetna folket.

Vi gör inte fler engagerade i att odla, leva i och bevara sina lokala och småskaliga naturområden genom att motarbeta lokala etniska grupper och deras band till fädernesjorden: Greta Thunberg sa i ett av sina mer kända tal ”ni har stulit vår framtid” förebrående mot den äldre generation, och insinuerade att de inte visat hänsyn till framtida generationer. Men grunden för att få ett folk mer investerat i framtida generationer, såväl som vördnad för den föregående, är känslan av släktskap. Inte bara släktskap mellan varandra inom folket, men den känsla av släktskap som finns mellan ett folk och deras land.

Det svenska folket har inte bara format det land vi idag kallar Sverige, vi har i lika grad formats av dessa landskap och dess fauna. Att vädja till svenskarnas band till vår egen del av jorden, är det mest effektiva sättet att förmå folket att bevara och vårda den.

Alla politiska riktningar borde vara nationella

I vårt nuvarande politiska system har vi sju riksdagspartier som är för att byta ut det svenska folket och som är antinationalistiska. Målet för oss nationalister måste vara att helt byta ut det underliggande narrativet som all politik idag vilar på. Vi kan se detta i praktiken i länder som Japan och Israel. I dessa länder har dom också olika partier som har olika uppfattningar om hur deras länder borde styras, men dom är alla överens om att de prioriterar det egna folkets överlevnad och intressen först.

För att åstadkomma detta måste vi utmana samtliga politiska partier på deras egen spelplan och påvisa varför vår nationalistiska världsbild är överlägsen som grund för utveckling i alla samhällets områden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s